Interhoma Deutsch version Switch to English version
PROFIL FIRMY ZASTOUPENÍ VAŠE POPTÁVKA KONTAKT

Kontaktní informace

Dan Šamánek Dan Šamánek - obchodník
dan.samanek@interhoma.com

Technické zajišťování projektů, osobní kontakt se zákazníkem, uzavírání smluv, poradenská činnost, reprezentace firmy.


Interhoma Dan Šamánek, Horní 32, CZ-639 00 Brno, Czech Republic
Tel.: +420 543 216 311, Fax: +420 543 215 590, Mobil: +420 608 35 57 57
E-mail: edita.svejnohova@interhoma.com